พิธีเช้า

         พิธีเช้า พิธีสงฆ์ พิธีหมั้น แห่ขบวนขันหมาก พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีปูเตียง มุ่งเน้นไปยังพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องตามประเพณี สวยงามตระการตา อบอุ่นเป็นกันเอง

สบายๆ ริมทะเล

สบายๆ ริมทะเล

คุณจ๋า & เป๊ก

บรรยากาศงานแต่งที่ วิวาเช่

คุณเอ๋ & ณัฐ

บรรยากาศงานแต่งที่ วิวาเช่

ภาพงานเย็น

ภาพงานเย็น