พิธีเช้า

         พิธีเช้า พิธีสงฆ์ พิธีหมั้น แห่ขบวนขันหมาก พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีปูเตียง มุ่งเน้นไปยังพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องตามประเพณี สวยงามตระการตา อบอุ่นเป็นกันเอง

งานแต่งคุณโย & โอม

โทนสีแดง

สบายๆ ริมทะเล

สบายๆ ริมทะเล

โทนสีเขียว

โทนสีเขียว

ภาพงานเย็น

ภาพงานเย็น